Veranderingen puntensysteem

Veranderingen in juli 2024 aan het puntensysteem

Veranderingen puntensysteem

Sociale Huur

Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. De maximale huurprijs voor deze woningen in 2024 is vastgesteld op € 879,66. Er zijn specifieke inkomensgrenzen die bepalen wie in aanmerking komt voor sociale huur, rekening houdend met factoren zoals leeftijd en huishoudgrootte. Sociale huurwoningen hebben een score tot 145 WWS-punten.

Middenhuur

Middenhuurwoningen bieden een tussenoplossing voor huishoudens met een middeninkomen. Met de invoering van een nieuw wetsvoorstel door het kabinet wordt vanaf 1 juli 2024 het Woningwaarderingsstelsel uitgebreid naar dit segment, met een plafond van 186 WWS-punten. Dit stelt de middenhuur in staat om een maximale huur van € 1.100 (prijspeil juli 2023) te vragen, een regel die geldt voor contracten vanaf die maand.

Vrije Sector

In de vrije sector, waar de huurprijs wordt bepaald door vraag en aanbod, zijn er volgens de wetgeving geen maximale huurprijzen vastgesteld. Dit segment van de markt valt buiten het systeem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en beschikt over woningen met 187 WWS-punten of meer, wat aangeeft dat de regulering van huurprijzen hier niet van toepassing is.

Logo ornament

Meer blogs

Ontvang de nieuwste huurwoningen gelijk in je inbox.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Logo ornament