Veelgestelde vragen

No items found.
huurders
alle

Een verhuurdersverklaring opsturen of opvragen?

Hieronder vindt je de download. Indien je voor een een mogelijke verhuizing een verhuurderverklaring nodig hebt kan je dit per email bij ons opvragen. De kosten hiervan zijn €15,00.

Download
No items found.
huurders
alle

Personalia opsturen

Download hieronder en stuur per email toe.

Download
No items found.
huurders
alle

Verstopping

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool valt voor de huurder.

Download
No items found.
huurders
alle

Ongedierte

Het verwijderen van vlooien, mieren, wespen, luizen en muizen valt voor de huurder. Verwijderen van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen valt voor de verhuurder.

Download
No items found.
huurders
alle

Mijn ruit is kapot, wie repareert dit?

Beschadigde en kapotte ruiten en spiegels vernieuwen valt voor de huurder aldus besluit klein onderhoud. Indien er door storm, schade is, kan dit op de opstalverzekering van de eigenaar vergoed worden.

Download
No items found.
huurders
alle

Er dient iets gerepareerd te worden in mijn woning, wie doet dit?

Onderdelen en bestanddelen van een woning de vernieuwing of het vastzetten van onderstaande onderdelen valt voor de huurder aldus besluit klein onderhoud.

 • leertjes voor de kraan
 • onderdelen van kranen
 • deurknoppen
 • sloten
 • hang-en-sluitwerk
 • vloerroosters
 • plafondroosters
 • sleutels van sloten (binnen en buiten)
 • garnituur voor douche en toilet
 • garnituur wc
 • elektrische schakelaars
 • stopcontactdozen
 • deurbellen
 • kabelaansluitingen
 • telefoonaansluitingen
 • computeraansluitingen
 • onderdelen van datanetwerken

Download
No items found.
huurders
alle

Mijn kraan lekt, wie repareert dit?

Volgens de onderhoudswijzer valt reparatie van kranen waaronder het vervangen van een kraanleertje voor de huurder. Herstellen van lekkage aan de leidingen zijn voor de verhuurder mits deze niet zelf zijn aangebracht. Lekkage bij een douche door bijvoorbeeld het kitwerk lost de verhuurder op.

Download
No items found.
huurders
alle

Onder welke voorwaarden kan ik bij jullie huren?

Bij het huren van een woning zijn, zoals bekend, de financiële voorwaarden één van de belangrijkste voorwaarden. Om hier een goed beeld van te krijgen, vragen wij dan ook de inkomen gegevens van de huurder. De voorwaarden die wij bij onze financiële voorwaarden hanteren, hebben we kort samengevat.

 • De financiële huurvoorwaarden. Zie hier
 • De aanvrager dient een woningaanvraagformulier/personalia in te vullen, nadat er contact is geweest met ons.
 • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
 • De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
 • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Hunwonen. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
 • Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
Download
Verhuur woning
huurders
alle

Hoe wordt een huurovereenkomst opgesteld?

Voordat er een huurovereenkomst wordt opgesteld, wordt er van de toekomstige huurder een kopie legitimatie, een kopie loonstrook en een werkgeversverklaring gevraagd. Naar aanleiding hiervan kan er een concept huurovereenkomst opgesteld worden welke ter goedkeuring voor beide partijen wordt opgestuurd.

De huurovereenkomst wordt meestal aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.

Voordat de sleuteloverdracht plaatsvindt, dient de getekende huurovereenkomst (in tweevoud) in ons bezit te zijn.

De eerste maand huur, eventuele servicekosten en/of verwarmingskosten, de administratiekosten van € 50,00 exclusief btw (eenmalig) en de afgesproken waarborgsom dienen voor intrede door ons te zijn ontvangen.

Download
No items found.
huurders
alle

Waarom piept de rookmelder?

Piept de brandmelder? Dan is het tijd om de batterij te vervangen. Zorg ervoor dat je de rookmelder niet beschadigd met van het plafond afhalen. In een rookmelder gaat altijd een 9V batterij Bekijk hier een instructiefilmpje.

Download
No items found.
huurders
alle

Hoe krijg ik weer warm water of verwarming?

Problemen met de cv-ketel? Loop dan eerst even de volgende punten na:

 • Zit de stekker goed in het stopcontact?
 • Heeft je toestel een “resetknop”? Dan deze opnieuw resetten.
 • Staat de kamerthermostaat wel hoog genoeg?
 • Is de druk van de CV hoog genoeg? Controleer dit op de display van de cv ketel. Zo niet, dan bijvullen tot minimaal 1,6 BAR en maximaal 2,0 BAR (Bekijk hier een instructiefilmpje)
 • Staan er voldoende radiatoren open?
 • Hoor je een tikkend geluid in de radiatoren, dan dienen de radiatoren ontlucht te worden.
 • Zijn de stoppen en de aardlek gecontroleerd?
 • Staat de gaskraan open?

Is de storing nog steeds niet verholpen? Neem dan contact met ons op en stuur hierbij door welk merk ketel er in de woning hangt en welk storing nummer er op de display staat.

Download
No items found.
huurders
alle

Welke veranderingen mag ik aan mijn huurwoning aanbrengen?

Wanneer je zelf veranderingen aan het gehuurde wilt aanbrengen welke niet onomkeerbaar zijn dan dient hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden. Onze technische dienst zal het verzoek in behandeling nemen en jouw informeren over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

Download
No items found.
huurders
alle

Hoe kan ik een reparatie of storingsverzoek indienen?

¡Bekijk eerst of het onderhoud waar het om gaat ter verantwoording voor de huurder of de verhuurder is! Zie hiervoor de onderhoudswijzer. Of bekijk de website van de rijksoverheid hierover.

Voor meldingen welke niet kunnen wachten tot een volgende werkdag kan je telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0645626661 tijdens kantooruren.
Niet spoedeisende meldingen kan je doorgeven via het meldingsformulier.

Belangrijk: de kosten voor herstel kunnen voor eigen rekening komen, dit is onder andere afhankelijk van de oorzaak en locatie van de storing. In de onderhoudswijzer (bijlage, besluit klein onderhoud) kan je nakijken welke kosten voor huurder of verhuurder zijn.

Bij brand of overige calamiteiten kunt u contact op met de politie (0900) 8844 of de lokale brandweer. Indien nodig schakelen zij een salvagedienst in.

Download
No items found.
huurders
alle

Wat is mijn rekenhuur voor het aanvragen van de huurtoeslag?

Veel huurders van appartementen of flats betalen naast kale huur ook servicekosten. Vier soorten servicekosten horen volgens de Wet op de huurtoeslag tot de ‘subsidiabele servicekosten’. Die tellen mee in de rekenhuur. Dat zijn:

 1. schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten  Let op!
  Het gaat hier niet om de energiekosten van uw huis, maar alleen om die van de gemeenschappelijke ruimten.
 3. kosten voor diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 4. kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Ieder van deze posten telt mee voor maximaal € 12. Vraagt de verhuurder een hoger bedrag voor een van deze posten? Voor de huurtoeslag telt dan toch slechts € 12 mee. In totaal kan er maximaal € 48 bij de kale huur worden opgeteld om de rekenhuur vast te stellen.

Download
No items found.
huurders
alle

Wat kan ik doen bij overlast?

Ervaar jij overlast van één van jouw buren? probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Mocht de overlast dermate zijn en communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan adviseren wij de wijkagent op de hoogte stellen. Als laatste kan je ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast alsmede de reeds door jou ondernomen acties.

Download
No items found.
huurders
alle

Ik wil mijn huur opzeggen

Wanneer je de huur wenst te beëindigen dien je een opzeggingsformulier in te vullen en per email toe te sturen, zie bijlage. Als opzegtermijn hanteren wij een volledige kalendermaand. De laatste huurdag zal dus altijd op de laatste dag van de maand vallen.

Na ontvangst van de huuropzegging neemt een medewerker van Woningzicht contact met je op om de oplevering van uw woning goed te laten verlopen. Er wordt afgesproken wanneer er in de woning eventueel een voorinspectie plaatsvindt. Op een latere datum volgt nog een eindinspectie/oplevering.

Download
No items found.
huurders
alle

Ik zie een woning die ik leuk vind, hoe nu verder?

Woningzicht is een particuliere onderneming, met een eigen toewijzingssysteem. Om in aanmerking te komen voor woonruimte via Woningzicht hoeft u niet langdurig ingeschreven te staan. Bij Woningzicht hoef je, je niet in te schrijven om ons huuraanbod te zien of om te kunnen reageren.
Is er een woning waarin je geïnteresseerd bent, dan kan je een bezichtiging vrijblijvend aanvragen. Wanneer je interesse in een woning, een appartement, een studio of een atelier hebt kan je ons een bericht sturen of telefonisch contact opnemen. Wij vernemen bij dit contact graag je situatie, de gezinssamenstelling, je hobby’s, en waarom de interesse in de betreffende woning. Aan de hand van deze gegevens plannen we een vrijblijvende afspraak met je om de woning te bezichtigen. Wij verhuren nooit een woning zonder een bezichtiging en dus ook nooit voordat we jou/jullie persoonlijk hebben ontmoet. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst worden er bij jou als nieuwe huurder géén bemiddelingskosten in rekening gebracht. Je bent dan slechts eenmalig 50 euro exclusief btw aan administratiekosten verschuldigd.

Kan ik na een bezichtiging de woning huren?

 • Wij kijken bij het selecteren van een huurder naar de huishoudenssamenstelling, huisdieren, etc. Zijn er meerdere kandidaten met gelijke geschiktheid, dan selecteren we degene op basis van loting. Wanneer u een woning toegewezen krijgt vragen wij onderstaande informatie van u en van uw eventuele partner.
 • Een kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde);
 • Kopie bank / giro pas
 • Indien u de afgelopen 5 jaar heeft gehuurd: een door uw huidige verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring (Download te vinden op onze website); (recent)
 • Kopieën actuele inkomensgegevens (laatste 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties of werkgeversverklaring);
 • IB aangifte (laatste jaar)
 • Indien u een koopwoning heeft: bewijs van bezit koopwoning en verklaring bank; geen betalingsachterstanden.
 • VOG (recent)
 • BKR registratie (recent)

Controle gegevens
Woningzicht controleert of de opgestuurde gegevens juist en volledig zijn. Ontbreken er gegevens of zijn deze niet volledig ingevuld? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor de woning. Zijn de gegevens wel juist en volledig ingevuld en voldoet u aan de huurvoorwaarden (onze huurvoorwaarden zijn te vinden op onze website), dan maken wij een concept huurovereenkomst op. Na goedkeuring van de concept huurovereenkomst maken wij een afspraak voor de oplevering van de woning en het tekenen van de huurovereenkomst.


Download
Vastgoedbeheer
Technisch beheer
huurders
alle

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud om gezamenlijk ervoor te zorgen dat de woning in een goede staat is en blijft. De huurder zorgt voor de kleine herstellingen en onderhoud. De verhuurder zorgt voor de overige herstellingen en onderhoud. Dit is dwingend recht. Partijen kunnen daarvan niet afwijken.

Onderstaande bijlage is een onderhoudswijzer voor huurwoningen.

Bij calamiteiten buiten onze openingstijden kan je rechtstreeks contact opnemen met een lokale installateur, ontstoppingsbedrijf, etc.

Wij wijzen erop dat veel bedrijven buiten kantooruren alleen storingsdiensten draaien en dat er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Indien je een melding plaatst verzoeken wij jou ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren per telefoon 06  45 62 66 61 of via onze website.

Belangrijk: de kosten voor herstel kunnen voor uw eigen rekening komen, dit is onder andere afhankelijk van de oorzaak en spoedeisendheid.

Download
No items found.
huurders
alle

Krijg ik huurtoeslag als huurder?

Heb je een hoge huur in verhouding tot je inkomen, dan kan je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid aan jouw huurkosten die wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Een proefberekening maak je hier. Ontvang je al huurtoeslag en wijzigt er iets in je leven? Bijvoorbeeld je inkomen of je gezinssamenstelling? Geef die wijziging dan binnen vier weken door aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag en of je ervoor in aanmerking komt op de website van de Belastingdienst.

Download
No items found.
huurders
alle

Aan welke financiële voorwaarden moet je voldoen als huurder?

Bij het huren van een woning zijn, zoals bekend, de financiële voorwaarden één van de belangrijkste voorwaarden. Om hier een goed beeld van te krijgen, vragen wij dan ook de inkomen gegevens van de huurder. De voorwaarden die wij bij onze financiële voorwaarden hanteren, hebben we kort samengevat.

Financiële voorwaarden

 • Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om, als huurder, in aanmerking te komen.
 • Het bruto maandinkomen dient minimaal 3 maal gelijk te zijn aan de kale huurprijs. Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting
 • Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.
 • Wanneer de huurder niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar beschikt wel over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.
 • Er mag geen betalingsachterstand zijn bij de huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij een verklaring van de huidige verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker te ontvangen.
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.

Overige voorwaarden

 • De aanvrager dient een woningaanvraagformulier/personalia in te vullen, nadat er contact is geweest met ons.
 • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
 • De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
 • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Hunwonen. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
 • Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
Download

Ontvang de nieuwste huurwoningen gelijk in je inbox.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Logo ornament